Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20171016-01

     SE REQUIERE
     Formación profesional o certificado de profesionalidad en el sector de la fontanería y climatización doméstica. Experiencia mínima de 3 años realizando tareas de manten... 
   • 16/10/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20171011-01

     SE REQUIERE
     Formación profesional de Grado Medio o Grado Superior en administración y finanzas o similar; Experiencia como comercial administrativo/a con buena orientación y atenc... 
   • 11/10/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20171003-01

     SE REQUIERE
     Formación: valorable en confección; Experiencia. Mínima de 3 años como composturera; Tareas: Arreglos y composturas de prendas delicadas. Atención al público.

     SE OFREC... 
   • 03/10/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20171006-02

     SE REQUIERE
     Experiencia mínima de 2 años como fontanero. Estar en posesión del carnet de fontanería e instalación de gas. Curso de prevención de riesgos laborales. Necesidad de her... 
   • 03/10/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
   • 17/10/2017  Cubierta
    • Gandia
    • VALENCIA
   • 06/11/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Es tracta d’una jornada divulgativa sobre les funcionalitats i possibilitats de Google Adwords, amb la finalitat de què els assistents puguen conèixer els beneficis i complexitat d’aquesta ferramenta.... 
   • 10/11/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: