Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20191127-01

     SE REQUIERE
     Formación de grado medio de electrónica, electrotecnia. Conocimientos y experiencia en automatismos industriales, instalaciones eléctricas interiores, instalaciones de ... 
   • 27/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20191122-01

     SE REQUIERE
     Buscamos a un técnico para taller y servicio técnico que posea titulación de FP superior en electromecánica, electricidad o similar.
     Es requisito imprescindible residir... 
   • 22/11/2019
    • Real de Gandía
    • VALENCIA
    • Oferta 20191118-01

     SE REQUIERE
     Conocimiento del negocio de herrajes y accesorios para carpinterías de aluminio. Experiencia en negociaciones con clientes de diferentes sectores industriales. Perfil p... 
   • 18/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20190109-01

     SE REQUIERE
     Diplomatura o Grado preferible en Pedagogía, Psicología, Magisterio, Sociología. Conocimientos del sector educativo reglado. Buenas habilidades de comunicación, empatía... 
   • 15/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Fomentar l’ús de programes gratuïts que permeten la creació d’animacions, històries, jocs i activitats interactives multimèdia de forma intuïtiva.
     Aprendre les nocions bàsiques de programació amb Scra... 
   • 02/01/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Fomentar el us de programes gratuïts que permeten la creació d’animacions, històries, jocs i activitats interactives multimèdia de forma intuïtiva.
     Aprendre les nocions bàsiques de programació amb Scr... 
   • 02/01/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • El objectiu del curs, es integrar la robòtica i la programació com activitat, es realitzarà un projecte amb equip des de l’inici, es dir, tindre una idea i como portar-la a termini, para realitzar dit... 
   • 27/12/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • El objectiu del curs, es integrar la robòtica i la programació com activitat. Es realitzarà un projecte amb equip des de l’inici, es dir, tindre una idea i como portar-la a termini, para realitzar dit... 
   • 27/12/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: