Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20210413-01

     SE REQUIERE
     Formación: Grado/Diplomatura en Ingeniería Alimentaria o Agroalimentaria; Biología; Técnico Superior en saludo ambiental; Ciclo formativo de grado superior de la fam... 
   • 13/04/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20210330-03
     SE REQUIERE
     Grado en óptica y optometría. Se valorará experiencia laboral. Tareas: exploración ocular y examen de tejidos oculares, comprobación de lentes y enfoques, asesoramient... 
   • 30/03/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20210330-02

     SE REQUIERE
     Formación de ciclo formativo en electricidad o Certificado de profesionalidad de Electricidad y Electrónica; Experiencia en tareas de mantenimiento eléctrico de 2 añ... 
   • 30/03/2021
    • Beniarjó
    • VALENCIA
    • Oferta 20210330-01
     COFRADÍA PESCADORES DE GANDIA

     SE REQUIERE
     Técnico/a Superior en administración y finanzas o Diplomado/Licenciado en empresariales o Grado en ADE. Conocimientos en contabilidad ... 
   • 30/03/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: