Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20200710-01     SE REQUIERE

     Persona activa, con destreza manual, responsable y comprometida. Permiso de conducir. Tareas: lavado exterior e interior de vehículos en taller mecánico, así como re... 
   • 10/07/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20200702-02     SE REQUIERE

     Formación mínima ESO. Se valorará experiencia como comercial, vendedor/a, teleoperador/a o en atención al público en general. Requisitos: buenas aptitudes para la co... 
   • 02/07/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20200702-01     SE REQUIERE

     Conocimientos en carpintería metálica y/o soldadura. Se valorará experiencia como peón de fabricación de toldos, estructuras modulares con perfiles especiales de alu... 
   • 02/07/2020
    • Rótova
    • VALENCIA
    • Oferta 20200630-01     SE REQUIERE

     Ciclo formativo Grado superior Electromecánica o Mantenimiento Industrial o Mantenimiento electromecánico. Experiencia de al menos 5 años en mantenimiento industrial... 
   • 30/06/2020
    • Oliva
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Implementar un pla d'acció professional personalitzat, potenciant l'ús de les eines digitals, per a desenvolupar i definir la nostra marca personal amb l'objectiu d'aconseguir l'accés a un lloc de tr... 
   • 17/07/2020
    • On-line
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: