Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20211026-01

     SE REQUIERE
     Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. Conocimientos sobre los principios básicos del diseño web. Experiencia en diseño responsive (Desktop/Mobile). Domin... 
   • 26/10/2021
    • Oferta 20211021-01

     SE REQUIERE
     Experiencia en departamento de compras, buenas habilidades de negociación, capacidad analítica, resolutiva y de toma de decisiones. Tareas: planificación, ejecución ... 
   • 21/10/2021
    • Oferta 20211014-01

     SE REQUIERE
     Formación de ciclo formativo de grado superior de Administración y finanzas o Grado Universitario en ADE, Económicas o Administración. Experiencia mínima de 2 años e... 
   • 14/10/2021
    • Oferta 20211013-02

     SE REQUIERE
     Experiencia como operario/a de fábrica y buenas destrezas manuales. Se valorará estar en posesión del carné de carretillero. Funciones: fabricación de fórmulas según... 
   • 13/10/2021
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
   • 23/11/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
   • 15/11/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Dirigit a persones en recerca activa d’ocupació.
     Et recordem que una vegada et confirmem l’admissió al curs, l’assistència és obligatòria. Et preguem ens comuniques si no pots assistir, per tal de d... 
   • 03/11/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Persones interessades en iniciar-se en el món de les Noves Tecnologies amb coneixement bàsic de l’ús de l’ordenador.

     Et recordem que una vegada et confirmem l’admissió al curs, l’assistència és obl... 
   • 02/11/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: