Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20170224-01

     SE REQUIERE
     Formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, dotes comerciales, conocimientos informáticos y gestión de redes sociales. Tareas:planificar, organizar y co... 
   • 24/02/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20170223-01

     SE REQUIERE
     Experiencia como Maitre-jefe de sala de hotel, Tareas: planificar y organizar el servicio de restauración y bar, coordinando la cocina con la sala, dirigiendo y supervi... 
   • 23/02/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20170222-02

     SE REQUIERE
     Grado en turismo; Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Nivel alto de idiomas, principalmente inglés y francés; Conocimientos de programas informáticos requeri... 
   • 22/02/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20170215-01
     SE REQUIERE
     Licenciados/Graduados en Filología Francesa, Inglesa o Italiana con el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). En caso de ser nativos no se requerirá dicha formación. E... 
   • 15/02/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: