Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20190613-01

     SE REQUIERE
     Formación: Graduado escolar; Experiencia mínima de 1 año como repartidor preferentemente en sector alimentación; Estar en posesión del carnet C, el CAP y la tarjeta de ... 
   • 13/06/2019
    • Oliva
    • VALENCIA
    • Oferta 20190611-02

     SE REQUIERE
     Se valorará experiencia como camarero/a. Tareas: Servicio en sala y barra, atención y cobro a clientes, colocación y reposición del género, limpieza y orden del estable... 
   • 11/06/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20190611-01

     SE REQUIERE
     Cocinero/a con experiencia en elaboración de carnes y pescados a la brasa, entrantes y tapas. Encargado de la confención del menú, control de stock de cocina y materias... 
   • 11/06/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20190607-02

     SE REQUIERE
     Conocimientos en carpintería metálica y/o soldadura. Se valorará experiencia como peón de fabricación de toldos, estructuras modulares con perfiles especiales de alumin... 
   • 07/06/2019
    • Rótova
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
   • 27/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • CONÉIXER TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ QUE AJUDEN A ACONSEGUIR ACORDS VÀLIDS

     Les jornades de FORMWORKING estan orientades al desenvolupament d'habilitats clau en la gestió i direcció de l'empresa.
     Els pone... 
   • 19/09/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: