Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20200123-01

     SE REQUIERE
     Experiencia en atención al cliente. Conocimientos de mantenimiento y actualización de dispositivos electrónicos (móviles, PDA, tablets, etc). Persona resolutiva,autónom... 
   • 23/01/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta: 20200117-1

     SE REQUIERE:
     FP Superior en Higienista bucodental. Inglés a nivel conversación. Se valorará experiencia previa como higienista dental.

     SE OFRECE:
     Contrato laboral indefinido. Jor... 
   • 17/01/2020
    • Pego
    • ALICANTE/ALACANT
    • Oferta 20200115-01

     SE REQUIERE
     Formación mínima ESO y curso de mantenimiento de aguas y legionella. Experiencia mínima de un año como técnico de mantenimiento de piscinas. Permiso de conducir. Otros ... 
   • 15/01/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20200110-01

     SE REQUIERE
     Persona proactiva, con buenas habilidades sociales y buen estado físico. Tareas: carga-descarga y reparto de productos frescos. se valorará experiencia como repartidor ... 
   • 10/01/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Aquest curs està concebut com el complement del curs de modelatge i impressió en 3D. Està dirigit a persones de qualsevol sector d’activitat que vulguin conèixer amb precisió el hardware, muntatge, fu... 
   • 17/02/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Donar a conèixer la tècnica de Mindfulness i la seva aplicació dia a dia, per passar de viure en manera automàtica i gaudir cada moment.
     Potenciar l'atenció i amb això millorar la memòria i la concent... 
   • 17/02/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Crear i assolir els principals perfils en les principals xarxes socials i en portals de recerca d’ocupació. Així com, conéixer con fer una recerca efectiva d’ofertes d’ocupació actives. • Què és Linke... 
   • 12/02/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • El curs Calc Avançat de Lliure Office està orientat a persones amb coneixements inicials del programa Calc que necessiten aprofundir en les competències bàsiques adquirides. o Referències relatives i ... 
   • 10/02/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: