• UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. DIRECCIÓ: Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
  Telèfon: 962959697
  email:info@urbalabgandia.com
 •  
  • TALLER ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CIUTADANIA 15  Plazas

    • Compartir :
    • del 26/11/2018 hasta el 29/11/2018  en Gandia - VALENCIA
   •  
    • Temática de la actividad
    •  SOCIETAT DIGITAL 
    • Horario
    • Dies 26, 28 i 29 de novembre. De 9.30h a 13.30h
    • Precio
    • Gratuito
     • Duración Teórica
     • 12 horas
    • Observaciones
    • Persones amb coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
     Imprescindible portar el seu ordinador portàtil.
     En cas de ser admès/sa al curs, deurà sol•licitar un certificat digital en les oficines del padró municipal o en alguna altra entitat emissora de certificats
      
    • Programa
    • 1. INTERNET I L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
     • Introducció: Internet i l'administració pública.
     - Qué és l’administració electrònica. Avantatges i desavantatges de realitzar tràmits per la xarxa
     - Exemples de serveis destacats de l’administració electrònica: Portal Agència Tributària, O60, Generalitat Valenciana
     - Identitat digital
     - Certificados digitales y autoridades de certificación
     - Firma digital i firma electrònica.
     - DNI electrónico

     • Conceptes bàsics per a la seguretat en la realització de tràmits online.
     ? Conceptes bàsics: Entenent el concepte de seguretat.
     ? La navegació intel•ligent: Privacitat de la informació personal. Navegadors protegits, navegadors perillosos
     ? Principals riscos en Internet. Casos pràctics.
     ? Com previndre els riscos:
     ? Antirrobatori, seguretat i protecció d’accés: accés remot, antirrobatori, firewall
     ? Privacitat i seguretat de dades:
     ? Manteniment: còpies de seguretat, gestor de tasques de Windows, neteja
     ? Protecció, anàlisi i desinfecció: virus i antivirus, anàlisi online i cleaners,

     2. PRINCIPALS TRÀMITS AMB L’ADMINISTRACIÓ
     • Tasques principals:
     ? Obtindre certificats electrònics i mitjos de firma electrònica
     ? Instal•lar certificats al mòbil
     ? Gestionar certificats electrònica i mitjos de firma electrònica
     ? Validació de certificats i firma electrònica
     ? Firmar documents electrònicament
     ? Treballar amb firma electrònica amb formularis web
     • Problemes típics:
     ? Al entrar en una pàgina que utilitza Certificats apareixen missatges desconcertants
     ? Estem utilitzant un certificat que ha caducat
     ? La Seu electrònica utilitza un Certificat que el nostre navegador no reconeix
     ? L’usuari no té instal•lada una màquina virtual Java
     ? El navegador de l’usuari no suporta Activex
     • Portal del ciutadà 060
     • Portal del DNIe
     • Portal de la Generalitat Valenciana (PROP)

     3. TRÀMITS AMB L’ADMINISTRACIÓ LOCAL:
     ? Seu electrònica
     ? Carpeta ciutadana:
     o Notificacions electròniques
     o “Mi registro”
     o Consulta d’expedients
     o Tràmits habituals
     ? Pagament de tributs, taxes, preus públics
     ? Passarel•la de pagos
     ? Còdec DIR 3 (còdec que utilitzen les diferents administracions)

      
    • Objetivos
    • Apropar l’administració electrònica al/la ciutadà/na tot i què és la nova forma de relacionar-se. Al finalitzar el taller, el/la participant sabrà com fer tràmits on line en l’administració pública, així com conèixer els principals portals d’administració pública, facilitant la realització de les seues gestions des de casa. En definitiva, vorà la seua administració més a prop.  
   •  
   • Incribirse en el Curso
   •  
     • Mas cursos de Ajuntament de Gandia
     • 15 cursos
       • Veure les possibilitats que ens ofereix la fabricació digital de la mano de la impressió 3D i conèixer-la d’ una manera pràctica. 1. Repositoris 3D.
        1.1 Cerca de peces online.
        1.2 Personalització de ... 
      • 27/12/2018
       • Gandia
       • VALENCIA
       • Disfrutar d’un moment en família en un entorn lúdic usant diferents robots educatius per a iniciar-se en la programació En aquest taller, pares, mares, fills i filles, aprendreu a utilitzar diferents ... 
      • 15/12/2018
       • Gandia
       • VALENCIA
       • Aprendre programació bàsica, potenciant l’ús de la creativitat i treball en equip, en una activitat en la que un problema complexe es divideix en múltiples solucions senzilles Descobriràs nous sensors... 
      • 14/12/2018
       • Gandia
       • VALENCIA
       • Veure les possibilitats que ens ofereix la fabricació digital de la ma de la impressió 3D I conèixer-la d’una manera pràctica. 1. Escaneig 3D.
        1.1 Software 3Dsystem sense.
        1.2 Ús i funcionament de l'... 
      • 13/12/2018
       • Gandia
       • VALENCIA


UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: