• UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. DIRECCIÓ: Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
  Telèfon: 962959697
  email:info@urbalabgandia.com
 •  
  • JORNADA TRANSPARÈNCIA EFECTIVA. LA VEU DE LA CIUTADANIA 60  Plazas

    • Compartir :
    • del 07/02/2019 hasta el 07/02/2019  en Gandia - VALENCIA
   •  
    • Temática de la actividad
    •  SOCIETAT DIGITAL 
    • Horario
    • día 7 de gener de 10.00h a 13.30h
     • Duración Teórica
     • 4 horas
    • Observaciones
    • Jornada organitzada per l'Ajuntament de Gandia i la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.-------------------------------------------------------------------------------------


     Dirigit a: Ciutadania interessada amb l'ús de dades obertes i la tecnologia cívica; hackers cívics, responsables d'associacions i col•lectius socials; alcaldes i polítics responsables de govern obert i transparència; professionals públics (informàtics, secretaris, tècnics, administratius, ADLs, gestors de la informació), alumnat universitari (àrees de tecnologies interactives, Open Data, Innovació...); teixit empresarial, etc. 
    • Programa
    • Presentació de la metodologia “Tactical Data Engagement”, una guia per a facilitar la participació i la col•laboració de la ciutadania amb dades obertes i augmentar l’impacte social de les dades de govern obert.
     Diego Álvarez Sánchez, professor de la Universitat Politècnica de València, director de la Càtedra de tecnologia cívica i empoderament, cívic hacker, activista polític. Membre del Comité Municipal de Transparència de Gandia.


     Eines i oportunitats per connectar la ciutadania, col•lectius, dades i Administració pública.
     Adrián Vicente Paños, expert en transparència d’associacions i entitats no lucratives (ENL). 
    • Objetivos
    • - Aprendre a utilitzar la metodología “Tactical Data Engagement”, per a facilitar la participació i la col•laboració de la ciutadania basada en dades obertes.
     - Conèixer les eines i oportunitats per connectar la ciutadania, col•lectius, dades i Administració pública.      
   •  
   • ×

    Más información gratuita y sin compromiso

    • JORNADA TRANSPARÈNCIA EFECTIVA. LA VEU DE LA CIUTADANIA
     • nombre
     • apellidos
     • Fecha de nacimiento
     • Provincia
     • Población
    • Condiciones de Uso
    • Política de Privacidad de Mundiverso
    • Política de Privacidad de Ajuntament de Gandia

     Política de privacitat d’Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia

     Amb motiu de l'entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li comuniquem què hem actualitzat la política de privacitat i el tractament de les seues dades personals per part d’ Urbalab Gandia (Ajuntament de de Gandia).
     Al firmar aquesta política de privacitat està donant el seu consentiment exprés per a poder tractar les seues dades personals. En compliment d'aquesta obligació, l'informem del següent:
     • RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.

     L'informem que l'Ajuntament de Gandia, amb domicili a Plaça Major, 1, 46701 - Gandia, és l'entitat responsable del tractament de les seues dades personals.

     Aquestes dades son gestionades per compte de l'Ajuntament de Gandia a través de l’Agència de Col•locació Nº:1000000051 d’Urbalab Gandia, amb domicili a C/ Fundació Vicent Ferrer, 6 46702 - Gandia, conforme les obligacions de confidencialitat que l’Ajuntament de Gandia haurà de respectar en el tractament de les dades personals.

     • PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEUES DADES PERSONALS.

     Tractem les seues dades personals per a oferir-li els serveis i programes que més s’ajusten a les seues necessitats en els àmbits de foment de l'ocupació, l’emprenedoria i l’ús eficient de les tecnologies digitals, concretament:
     - Processos d’intermediació laboral i participació en ofertes d’ocupació.
     - Plans d’ocupació.
     - Programes de formació per a l’ocupació i de reciclatge professional.
     - Gestió de pràctiques en empreses.
     - Programes d’emprenedoria.
     - Formació, jornades i esdeveniments de networking d’Urbalab Gandia.
     - Programes de foment de la innovació i activitats d’aprenentatge relacionades amb les noves tecnologies de la informació i comunicació.
     Fem servir les seues dades exclusivament per a enviar-li informació. En aquest sentit, li enviarem comunicacions electròniques sobre les activitats i serveis que Urbalab Gandia realitza per encàrrec de l'Ajuntament de Gandia d'acord al compliment de la seua missió d’interès públic relatius als àmbits abans esmentats.

     • COM LES HEM OBTINGUDES I QUINES DADES PERSONALS TRACTEM.
     Aquestes dades han estat facilitades per vostè, per haver-se enregistrat en Urbalab Gandia en activitats dels àmbits indicats de foment de l'ocupació, la innovació, l'emprenedoria i promoció de l’ús eficient de les NTIC. Concretament, Urbalab Gandia pot disposar de les següents dades facilitades per vostè:

     • Dades identificatives: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país.
     • Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població.
     • Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Nivell d'estudis i situació laboral.
     • Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a la persona interessada si s'escau (en cas d’esser proveïdor o haver estat cobrant una beca o salari en algun dels programes d’Urbalab Gandia).

     (*) Si s’ha inscrit als nostres butlletins periòdics a través del portal d’Urbalab Gandia o qualsevol de les web gestionades per Urbalab Gandia (La Safor Emprén, Sendes Urbanes de Gandia, etc) per a rebre les novetats i actualitat de l’àrea, podem disposar de les següents dades facilitades per vosté:
     o Dades identificatives: nom i cognom.
     o Dades de contacte: correu electrònic.

     • CONSENTIMENT PER A LA PRESSA D’IMATGES I LA SEUA PUBLICACIÓ.

     Mitjançant aquest document se l’informa que otorga el consentiment per a poder publicar imatges en les qual pot aparèixer individualment o en grup en les diferents sessions, cursos, jornades i/o congresos organitzats per Urbalab Gandia, tant dintre del recinte com fora d’ell, tanmateix en aquelles on hi participe Urbalab Gandia (Ajuntament de Gandia) i que podran ser publicades en:

     • Les pàgines web i blogs: www.urbalabGandia.com; www.lasaforempren.com; www.gandia.org; tegandialmar.blogspot.com
     • Les xarxes socials de l’Ajuntament de Gandia, d’Urbalab Gandia i dels programes associats:
     La pàgina web www.urbalabGandia.com ; www.lasaforempren.com; www.gandia.org
     Linkedn: Urbalab Gandia
     Facebook: Urbalab Gandia/ AtSafor/ Taller ocupació sendes urbanes/ Ajuntament de Gandia
     Twitter: @urbalabgandia/ @TOsendesurbanes/ @Atsafor /@aj_gandia
     Instagram: https://www.instagram.com/at_lasafor/; https://www.instagram.com/ajuntamentdegandia/
     Flickr: https://www.flickr.com/photos/urbalabgandia/
     Youtube Aj.Gandia: https://www.youtube.com/user/aytogandia


     • CESSIONS A TERCERS.

     Cedim les dades a tercers sols només en dos situacions:

     - Les seues dades podran ésser facilitades a altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals a les quals l'Ajuntament de Gandia es troba subjecta per raó de la seva activitat, així com, si fora necessari, pel compliment de les obligacions derivades de les seues sol•licituds en l'àmbit de les activitats de Urbalab Gandia (per exemple, en cas de participar en programes de foment de l’ocupació subvencionats per altres administracions).

     - L'Ajuntament de Gandia i Urbalab Gandia cediran les seues dades personals a terceres entitats o empreses proveïdores, sempre que aquesta cessió siga necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades d’aquestes iniciatives (ofertes d’ocupació, entitats de formació, etc).

     • DECISIONS AUTOMATITZADES.
     L'Ajuntament de Gandia a través d’Urbalab Gandia no adopten decisions que puguen afectar-li, basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals. Tots els processos de presa de decisions estan relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites i es realitzen amb intervenció humana.

     • DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEUES DADES PERSONALS.
     Les seues dades personals es conservaran mentre es mantinga la seua relació amb Urbalab Gandia -Ajuntament de Gandia, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguen d'aplicació.

     Un cop finalitzada l'esmentada relació amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia les seues dades es tractaran només a efectes d'acreditar el compliment de les obligacions legals.

     • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
     De conformitat amb allò establert al Reglament de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea, podrà exercir el seu dret d’accés a les seues dades, cancel•lació, rectificació i en el seu cas, oposició, sent suficient per a això la seua comunicació en aquest sentit. Per a això podrà posar-se en contacte amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, Àrea de Polítiques Econòmiques i Innovació, en el Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia o enviar un mail a urbalab@gandia.org.   •  
     • Mas cursos de Ajuntament de Gandia
     • 21 cursos
       • Adquirir els coneixements necessaris per a utilitzar les diferents eines del màrqueting digital per tal de llançar el teu projecte emprenedor - Marca personal vs marca empresarial. Crea una marca atra... 
      • 19/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA
       • Conèixer i comprendre la importància de l’entorn públic / ”privat” d’Internet entenent conceptes com Identitat Digital, Reputació en línia i Marca Personal. Diferenciar els diferents tipus de Xarxes S... 
      • 18/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA
      • 18/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA
       • Conèixer les aplicacions professionals dels drons i requisitis legals per al seu ús

        - Què és un dron
        - On i còm podem volar-lo legalment?
        - Requisits legals per a treballar amb drons
        - Aplicacions p... 
      • 18/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA


UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: