• UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. DIRECCIÓ: Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
  Telèfon: 962959697
  email:info@urbalabgandia.com
 •  
  • COMUNICACIÓ I: BASES DE LA COMUNICACIÓ 25  Plazas

    • Compartir :
    • del 21/01/2019 hasta el 22/01/2019  en Gandia - VALENCIA
   •  
    • Temática de la actividad
    •  COMPETÈNCIES PERSONALS/TRANSVERSALS 
    • Horario
    • 21 y 22 de gener de 09:30h a 14:00h
     • Duración Teórica
     • 9 horas
    • Observaciones
    • Orientat a les persones que precisen en la seva labor de cerca activa d'ocupació i/o en la seva rutina diària de treball tractar amb persones i així millorar les seves relacions laborals 
    • Programa
    • • Esquema d'un missatge: Les quatre facetes
     o El contingut objectiu, la autorevelación, la relació i la incitació.
     o L'emissor i el receptor. El feedback. La puntuació.

     • La comunicació intergénere
     o El desenvolupament de l'ego per etapes en homes i en dones
     o La presa de decisions i els factors que influeixen en cada genere.

     • Estils comunicatives
     o Dinàmica d'autoconeixement i empatia.
     o La comunicació verbal, paraverbal i corporal de cada estil
     o La tendència en el comportament. De la reacció a la resposta.
      
    • Objetivos
    • Detectar en cada missatge malentès el factor que ho ha desembocat com a mitjà per restaurar una fluïda comunicació. Acostar aspectes masculins i femenins de tots dos gèneres per aconseguir una millor comprensió de la nostra diferent forma de relacionar-nos amb l'entorn. Prendre consciència del nostre propi estil de comunicació, reconeixent el dels altres per millorar-ho i gestionar les nostres relacions.  
   •  
   • Incribirse en el Curso
   •  
     • Mas cursos de Ajuntament de Gandia
     • 25 cursos
       • Conèixer i comprendre la importància de l’entorn públic / ”privat” d’Internet entenent conceptes com Identitat Digital, Reputació en línia i Marca Personal. Diferenciar els diferents tipus de Xarxes S... 
      • 18/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA
      • 18/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA
       • Que la persona emprenedora conega els principals tràmits que ha de fer per a posar en marxa la seua empresa, les obligacions fiscals que comporta i possibles bonificacions i ajudes a les que pot acce... 
      • 14/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA
       • - Reconèixer els elements que caracteritzen el funcionament del equip eficaç.
        - Aplicar tècniques i estratègies per a millorar les competències personals, socials i de funcionament d’un equip de treba... 
      • 11/02/2019
       • Gandia
       • VALENCIA


UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: