•  
 • Envíanos una oferta de empleo

  • Datos de la empresa que oferta el empleo
  • Persona de contacto en la empresa
  • Datos básicos de la Oferta de Empleo
   •  
   •  
   •  
   •  
    •  
   • Es obligatorio indicar al menos un puesto de trabajo registrar la oferta de empleo.
    • añadir
    • añadir
  • Lugar
  • Formación necesaria del candidato
    • idiomas.

  • Coches y carnets
    • Carnets de conducir.

  • Cuenta de cotización
  • Política de Privacidad de Ajuntament de Gandia

   Política de privacitat d’Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia

   Amb motiu de l'entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li comuniquem què hem actualitzat la política de privacitat i el tractament de les seues dades personals per part d’ Urbalab Gandia (Ajuntament de de Gandia).
   Al firmar aquesta política de privacitat està donant el seu consentiment exprés per a poder tractar les seues dades personals. En compliment d'aquesta obligació, l'informem del següent:
   • RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.

   L'informem que l'Ajuntament de Gandia, amb domicili a Plaça Major, 1, 46701 - Gandia, és l'entitat responsable del tractament de les seues dades personals.

   Aquestes dades son gestionades per compte de l'Ajuntament de Gandia a través de l’Agència de Col•locació Nº:1000000051 d’Urbalab Gandia, amb domicili a C/ Fundació Vicent Ferrer, 6 46702 - Gandia, conforme les obligacions de confidencialitat que l’Ajuntament de Gandia haurà de respectar en el tractament de les dades personals.

   • PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEUES DADES PERSONALS.

   Tractem les seues dades personals per a oferir-li els serveis i programes que més s’ajusten a les seues necessitats en els àmbits de foment de l'ocupació, l’emprenedoria i l’ús eficient de les tecnologies digitals, concretament:
   - Processos d’intermediació laboral i participació en ofertes d’ocupació.
   - Plans d’ocupació.
   - Programes de formació per a l’ocupació i de reciclatge professional.
   - Gestió de pràctiques en empreses.
   - Programes d’emprenedoria.
   - Formació, jornades i esdeveniments de networking d’Urbalab Gandia.
   - Programes de foment de la innovació i activitats d’aprenentatge relacionades amb les noves tecnologies de la informació i comunicació.
   Fem servir les seues dades exclusivament per a enviar-li informació. En aquest sentit, li enviarem comunicacions electròniques sobre les activitats i serveis que Urbalab Gandia realitza per encàrrec de l'Ajuntament de Gandia d'acord al compliment de la seua missió d’interès públic relatius als àmbits abans esmentats.

   • COM LES HEM OBTINGUDES I QUINES DADES PERSONALS TRACTEM.
   Aquestes dades han estat facilitades per vostè, per haver-se enregistrat en Urbalab Gandia en activitats dels àmbits indicats de foment de l'ocupació, la innovació, l'emprenedoria i promoció de l’ús eficient de les NTIC. Concretament, Urbalab Gandia pot disposar de les següents dades facilitades per vostè:

   • Dades identificatives: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país.
   • Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població.
   • Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Nivell d'estudis i situació laboral.
   • Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a la persona interessada si s'escau (en cas d’esser proveïdor o haver estat cobrant una beca o salari en algun dels programes d’Urbalab Gandia).

   (*) Si s’ha inscrit als nostres butlletins periòdics a través del portal d’Urbalab Gandia o qualsevol de les web gestionades per Urbalab Gandia (La Safor Emprén, Sendes Urbanes de Gandia, etc) per a rebre les novetats i actualitat de l’àrea, podem disposar de les següents dades facilitades per vosté:
   o Dades identificatives: nom i cognom.
   o Dades de contacte: correu electrònic.

   • CONSENTIMENT PER A LA PRESSA D’IMATGES I LA SEUA PUBLICACIÓ.

   Mitjançant aquest document se l’informa que otorga el consentiment per a poder publicar imatges en les qual pot aparèixer individualment o en grup en les diferents sessions, cursos, jornades i/o congresos organitzats per Urbalab Gandia, tant dintre del recinte com fora d’ell, tanmateix en aquelles on hi participe Urbalab Gandia (Ajuntament de Gandia) i que podran ser publicades en:

   • Les pàgines web i blogs: www.urbalabGandia.com; www.lasaforempren.com; www.gandia.org; tegandialmar.blogspot.com
   • Les xarxes socials de l’Ajuntament de Gandia, d’Urbalab Gandia i dels programes associats:
   La pàgina web www.urbalabGandia.com ; www.lasaforempren.com; www.gandia.org
   Linkedn: Urbalab Gandia
   Facebook: Urbalab Gandia/ AtSafor/ Taller ocupació sendes urbanes/ Ajuntament de Gandia
   Twitter: @urbalabgandia/ @TOsendesurbanes/ @Atsafor /@aj_gandia
   Instagram: https://www.instagram.com/at_lasafor/; https://www.instagram.com/ajuntamentdegandia/
   Flickr: https://www.flickr.com/photos/urbalabgandia/
   Youtube Aj.Gandia: https://www.youtube.com/user/aytogandia


   • CESSIONS A TERCERS.

   Cedim les dades a tercers sols només en dos situacions:

   - Les seues dades podran ésser facilitades a altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals a les quals l'Ajuntament de Gandia es troba subjecta per raó de la seva activitat, així com, si fora necessari, pel compliment de les obligacions derivades de les seues sol•licituds en l'àmbit de les activitats de Urbalab Gandia (per exemple, en cas de participar en programes de foment de l’ocupació subvencionats per altres administracions).

   - L'Ajuntament de Gandia i Urbalab Gandia cediran les seues dades personals a terceres entitats o empreses proveïdores, sempre que aquesta cessió siga necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades d’aquestes iniciatives (ofertes d’ocupació, entitats de formació, etc).

   • DECISIONS AUTOMATITZADES.
   L'Ajuntament de Gandia a través d’Urbalab Gandia no adopten decisions que puguen afectar-li, basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals. Tots els processos de presa de decisions estan relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites i es realitzen amb intervenció humana.

   • DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEUES DADES PERSONALS.
   Les seues dades personals es conservaran mentre es mantinga la seua relació amb Urbalab Gandia -Ajuntament de Gandia, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguen d'aplicació.

   Un cop finalitzada l'esmentada relació amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia les seues dades es tractaran només a efectes d'acreditar el compliment de les obligacions legals.

   • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
   De conformitat amb allò establert al Reglament de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea, podrà exercir el seu dret d’accés a les seues dades, cancel•lació, rectificació i en el seu cas, oposició, sent suficient per a això la seua comunicació en aquest sentit. Per a això podrà posar-se en contacte amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, Àrea de Polítiques Econòmiques i Innovació, en el Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia o enviar un mail a urbalab@gandia.org.  • He leido y acepto la politica de privacidad de Ajuntament de Gandia
  •  
  •  
  •  
  • Compromisos que adquiere con la Agencia:
  • Al enviar su oferta de empleo se compromete a facilitar la información del proceso de selección: candidaturas, entrevistas de selección, estado de la oferta y cualquier modificación de las condiciones enviadas, así como otra información relevante para la gestión de la oferta, con la finalidad de que "Ajuntament de Gandia" pueda realizar un seguimiento de esta.


UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: