• CDL Ponteareas
    986 66 10 50
    cdl@ponteareas.es
Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas O Centro de Desenvolvemento Local (CDL) é un servizo do concello de Ponteareas, actualmente dependente da concellería do mesmo nome e que botou a andar no ano 1995.
O CDL supón un espazo de xeración de emprego e de creación de oportunidades de negocio o mesmo tempo que facilita a cohesión social e territorial.
Os obxectivo principais do CDL son:
* Planificar e xestionar aqueles recursos que favorezan o desenvolvemento do municipio, acadando así uns maiores niveis de crecemento e de benestar dos seus veciños.
* Favorecer un desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio
Para elo, traballamos en colaboración coas distintas administracións públicas: Unión Europea, Estado, Xunta de Galicia, Deputación Provincial ademais de con outras institucións, entidades e asociacións tanto públicas como privadas: Empresariais, comerciais, sindicais, veciñais, etc…
Son empresa Envíanos as túas ofertas
Envíanos a túa oferta
Busco emprego Inscríbeche e envíanos o teu currículo
Inscríbeche
Ofertas de emprego Consulta as nosas ofertas e se crees que encaixas nalgunha envíanos o teu currículo!

Ver todas as ofertas
Formación Apúntache aos nosos cursos, talleres, e xornadas!
Ver todos os cursos
Dende o CDL ofrecemos diferentes actuacións e programas específicos:
Emprego


Bolsa de traballo,
programas de cooperación,
plans integrais de emprego,
obradoiros de emprego,
etc.
Orientación profesional Facilitando a información sobre as posibilidades de mellorar a formación dos desempregados, os itinerarios personalizados de inserción e fomentado a busca activa de emprego.
Apoio a emprendedores e autónomos
Asesorándolles sobre os trámites necesarios para a posta en marcha da súa idea de empresa, así como das subvencións específicas.
Formación de desempregados

Mellorando a cualificación profesional dos colectivos con maiores dificultades de acceso ao mercado de traballo, favorecendo a súa inserción laboral.
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL Lomba do Cruceiro SN – Ribadetea
Ponteareas
986 66 10 50
cdl@ponteareas.es
CÓDIGO DE AXENCIA 1200000034
Agencia autorizada por
Horario luns a venres
9:00-14:00h
Tes algunha dúbida?
Formulario de contacto