Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20180720-01

     SE REQUIERE
     Experiencia acreditada en puestos de atención al público.Buena presencia, alta motivación y corrección en el trato con los clientes. Persona dinámica y resolutiva; Cono... 
   • 20/07/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20180712-01

     SE REQUIERE
     Formación como Técnico de atención sociosanitaria, Auxiliar de enfermería o Certificado de profesionalidad de ayuda en domicilio. Se valorará experiencia en ayuda a dom... 
   • 12/07/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20180621-03

     SE REQUIERE
     Estar en posesión del CAP, Tareas: preparación, embalado, etiquetado y distribución de pedidos en la comarca de la Safor. Persona dinámica y proactiva.

     SE OFRECE
     Contr... 
   • 21/06/2018
    • Potríes
    • VALENCIA
    • Oferta 20180621-01

     SE REQUIERE
     Experiencia como comercial valorándose en el sector de la automoción; Conocimientos ofimáticos a nivel usuario; Inglés medio; Tareas: captación y fidelización de client... 
   • 21/06/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: