Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20181203-01

     SE REQUIERE
     Experiencia como mozo de almacén y preparación de pedidos de al menos 1 año. Persona dinámica y resolutiva, acostumbrada a trabajar bajo presión. Se valorará experienci... 
   • 04/12/2018
    • Xeraco
    • VALENCIA
    • Oferta 20181107-01

     SE REQUIERE
     Formación Profesional de Grado Medio o Superior en electricidad y electrónica. Se valorará experiencia. Tareas: mantenimiento de maquinaria industrial hortofruticola.

     ... 
   • 07/11/2018
    • Beniarjó
    • VALENCIA
    • Oferta 20181107-02

     SE REQUIERE
     Formación Grado en Ingeniería eléctrica. Conocimiento en programas: Omron y Telemecanique. Experiencia mínima de 12 meses.

     SE OFRECE
     Contrato laboral temporal, Jornada... 
   • 07/11/2018
    • Beniarjó
    • VALENCIA
    • Oferta 20181107-03

     SE REQUIERE
     Grado en Ingeniería electromecánica o Formación profesional electromecánica con experiencia en mantenimiento de equipos electromecánicos.

     SE OFRECE
     Contrato laboral te... 
   • 07/11/2018
    • Beniarjó
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Conèixer i comprendre la importància de l’entorn públic / ”privat” d’Internet entenent conceptes com Identitat Digital, Reputació en línia i Marca Personal. Diferenciar els diferents tipus de Xarxes S... 
   • 18/02/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
   • 18/02/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Que la persona emprenedora conega els principals tràmits que ha de fer per a posar en marxa la seua empresa, les obligacions fiscals que comporta i possibles bonificacions i ajudes a les que pot acce... 
   • 14/02/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: