Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20200910-03
     SE REQUIERE
     Formación y/o experiencia en diseño web, edición de fotografía, diseño de imágen, maquetación de catálogos, flyers, publicaciones; edición de videos y manejo de las RR... 
   • 15/09/2020
    • Ador
    • VALENCIA
    • Oferta 20200915-02

     SE REQUIERE
     Buscamos a un técnico para taller y servicio técnico que posea titulación de FP superior en electromecánica, electricidad o similar.
     Es requisito imprescindible res... 
   • 15/09/2020
    • Real de Gandía
    • VALENCIA
    • Oferta 20200910-02
     SE REQUIERE
     Experiencia mínima de 5 años en el sector de la carpintería de aluminio. Persona con conocimientos y manejo de herramientas y maquinária de carpinteria metálica. Con c... 
   • 10/09/2020
    • Real de Gandía
    • VALENCIA
    • Oferta 20200910-01
     SE REQUIERE
     Albañil con experiencia, con conocimientos en instalación de Pladur y escayola. Montaje e instalación de ventanas y elementos de carpintería metálica a nivel de albañ... 
   • 10/09/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Es tracta d’un programa de la Fundació Santa Maria la Real i Fundació Telefònica, basat en l’orientació i acompanyament laboral a persones desocupades. L’objectiu del mateix és aprendre a dissenyar u... 
   • 23/11/2020
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: