Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20220120-01

     SE REQUIERE
     Formación en ciclos formativos de comercio o administración. Experiencia en atención al público, con conocimientos de informática, office, y experiencia/formación ... 
   • 20/01/2022
    • OFERTA 20220118-01

     SE REQUIERE

     Imprescindible certificado de discapacidad. Carnet de carretillero, valorable experiencia previa en puesto similar. Carnet de conducir y vehículo propio.
     FUNCIONE... 
   • 18/01/2022
    • Salem
    • VALENCIA
    • Oferta 20220114-01
     SE REQUIERE
     Se requiere experiencia en ventas, representación o comercialización de productos. Funciones: mantenimiento y captación de clientes, asesoramiento, seguimiento y fidel... 
   • 14/01/2022
    • Oferta 20220112-01

     SE REQUIERE
     Experiencia acreditada como formador/a-docente de valenciano. Imprescindible acreditar el 'Certificat per a l'ensenyament en valencià'. Tareas: Impartición de clases... 
   • 12/01/2022
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: