Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20191016-01

     SE REQUIERE
     Licenciado/a o graduado/a en Psicología. Máster Psicología sanitaria. Experiencia mínima de 6 meses. Tareas: Elaborar, poner en marcha y evaluar programas de rehabilita... 
   • 16/10/2019
    • Barx
    • VALENCIA
    • OFERTA 20191008-02

     SE REQUIERE
     Experiencia en almacenaje y reposición en las líneas de montaje o almacén, utilizando aparatos de manipulación de mercancías y de transporte tanto horizontal como verti... 
   • 08/10/2019
    • Beniarjó
    • VALENCIA
    • Oferta 20191008-01

     SE REQUIERE
     Informático/a con experiencia como desarrollador Fronted Angular + Ionic y con bases de datos mysql/postgresq. También serán valorados los conocimientos en 'Go' y PHP,... 
   • 08/10/2019
    • Real de Gandía
    • VALENCIA
    • Oferta:20191002-01

     SE REQUIERE
     Formación: Licenciado/Grado, ADE, doble grado ADE/Derecho. Con conocimientos contables y jurídicos. Persona resolutiva y organizada,con habilidades comunicativas y de n... 
   • 02/10/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
   • 27/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Descobrir la importància de què cadascú cree la seua marca personal per a posicionar-se al mercat laboral actual i en el seu entorn professional. Aprendre a treballar-la i potenciar-la • Comprendre qu... 
   • Inscribirse al curso
   • 11/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: