Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20190729-01

     SE REQUIERE
     Ayudante de cocina con experiencia mínima de un año como cocinero/a y/o ayudante de cocina. Valorable formación relacionada en cocina. Funciones. manejo de plancha... 
   • 29/07/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20210728-01

     SE REQUIERE
     Experiencia como camarero/a. Tareas: Servicio de mesas y barra, mantenimiento del local, atención al cliente. Requisitos: Buenas habilidades de comunicación, trato a... 
   • 28/07/2021
    • Llocnou de Sant Jeroni
    • VALENCIA
    • Oferta: 20210723-01

     SE REQUIERE
     Formación: Valorable Ciclo Formativo de Administración, Relaciones Laborales, Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Imprescindible experiencia en gestión d... 
   • 23/07/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20210721-02

     SE REQUIERE
     Imprescindible experiencia como responsable de logística. Experiencia en coordinación de equipos. Tareas: organizar, coordinar y dirigir las actividades de logístic... 
   • 21/07/2021
    • Oliva
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Conéixer aquesta eina per a confeccionar un currículum més creatiu i visual. - Recorregut per la pàgina web de Canva.

     - Alta en l’eina.

     - Elecció i edició de la plantilla.

     - Confecció del disseny ... 
   • 28/09/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Saber cóm transmetre la informació més valorada per les empreses en el currículum vitae. Conèixer eines i alternatives per a fer un currículum que potèncie el teu valor professional. - Definició i ob... 
   • 21/09/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
   • 13/09/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Reconèixer competències i habilitats pròpies mitjançant la elaboració d'una llista de fortaleses que es poden oferir en un lloc de treball i una llista d'àrees de millora que desenvolupar per a adapta... 
   • 06/09/2021
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: