Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20180315-01

     SE REQUIERE
     Formación Ciclo formativo de grado medio o superior. Conocimientos técnicos en desarrollo de proyectos de iluminación, optimización de productos energéticos y eficienci... 
   • 15/03/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20180312-01

     SE REQUIERE
     Formación ESO o superior. Experiencia demostrable como dependienta-vendedora, preferiblemente en el sector del mueble y la decoración. Requisitos: buena presencia, don ... 
   • 12/03/2018
    • Daimús
    • VALENCIA
    • Oferta 20180301-01

     SE REQUIERE
     Formación mínima ESO; Experiencia demostrable como comercial, se valorará en el sector inmobiliario. Tareas: captación y asesoramiento al cliente. Otros requisitos: per... 
   • 01/03/2018
    • Miramar
    • VALENCIA
    • Oferta 20180228-01

     SE REQUIERE
     Grado en enfermería; Se valorará experiencia; Tareas: las propias del puesto, cuidado de personas que necesitan atención especial, tareas asistenciales habituales. Otro... 
   • 28/02/2018
    • Potríes
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
   • 21/03/2018  Cubierta
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Saber cóm transmetre la informació més valorada per les empreses en el currículum vitae. Conèixer eines i alternatives per a fer un currículum que potencie el teu valor professional.  
   • 27/03/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Que la persona emprenedora siga capaç de fer una reflexió sobres les seues competències i actitud per a emprendre i si està preparada per assumir els riscos i l’esforç que significa emprendre. Ajudar-... 
   • 28/03/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • La tecnologia 3D té nombroses i molt sorprenents aplicacions en els diferents àmbits professionals: metges, arquitectes, interioristes, persones que treballen en la construcció o cuiners utilitzen aqu... 
   • 10/04/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: