Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20180921-01

     SE REQUIERE
     Formación Técnico Superior en higiene Bucodental o superior. Experiencia mínima de 6 meses en clínica dental. Tareas propias del puesto. Requisitos: persona polivalente... 
   • 21/09/2018
    • Tavernes de la Valldigna
    • VALENCIA
    • Oferta 20180917-01

     SE REQUIERE
     Experiencia demostrable como técnico de integración e instalación industrial. Tareas: servicios de mantenimiento de industrias del envase, plantas embotelladoras, maqui... 
   • 17/09/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20180911-01

     SE REQUIERE
     Experiencia de 2 meses en limpieza de grandes superficies. Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% que le permita realizar las funcion... 
   • 11/09/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20180904-02

     SE REQUIERE
     Experiencia mínima de 1 año en el sector;Tareas:filetear embutido, descarnar, deshuesar todo tipo de carnes y jamones, filetear, control de mermas y stock, montaje de m... 
   • 04/09/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Aprendre a utilitzar les ferramentes de Google ofimàtiques disponibles en la web 2.0. @Estes ferramentes ens proporcionaran eines Ofimàtiques en el núvol, que facilitaran la nostra tasca organitzativa... 
   • 18/09/2018  Ya iniciada
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Saber cóm transmetre la informació més valorada per les empreses en el currículum vitae. Conèixer eines i alternatives per a fer un currículum que potencie el teu valor professional.  
   • 24/09/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: