Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20190812-01

     SE REQUIERE
     Formación FP en rama Administrativa o estudios de Empresariales. Residir en la Comarca de la Safor. Gestión administrativa y contable de la empresa, facturación, pr... 
   • 12/08/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • OFERTA 20190809-01

     SE REQUIERE
     Experiencia en el sector de limpieza. Vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. Tareas: limpieza de instalaciones en empresa agroalimentaria.

     SE OFRECE
     Contrat... 
   • 09/08/2019
    • Salem
    • VALENCIA
    • Oferta 20190808-01

     ALE-HOP

     SE REQUIERE
     Se necesita incorporar operarios/as de limpieza y mantenimiento para centro logístico con certificado oficial de discapacidad igual o superior al 33%.
     Funci... 
   • 08/08/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20190806-04

     SE REQUIERE
     Curso de prevención de riesgos laborales (albañileria). Valorable experiencia y formación en albañilería. Tareas: desempeñar tareas prácticas para facilitar la labor a ... 
   • 06/08/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: