Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20170105-01
     SE REQUIERE
     Formación mínima de Bachiller, Experiencia de al menos 6 meses en atención al cliente; Conocimientos informáticos a nivel usuario; Tareas: Promoción de productos en dist... 
   • 05/01/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • oferta 20170104-01
     SE REQUIERE
     Formación mínima ESO, Experiencia mínima de 1 año como comercial, se valorará en el sector de la automoción, Necesidad de vehículo propio. Conocimientos informáticos a n... 
   • 04/01/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20170102-01
     SE REQUIERE
     Formación: FP Grado Medio mecánica - Mantenimiento de vehículos; Experiencia demostrable mínima de 12 meses en mecánica rápida; Tareas:revisión oficial, cambio de aceite... 
   • 02/01/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20170102-02
     SE REQUIERE
     Formación: FP Grado Medio en automoción - Mantenimiento de vehículos; Experiencia demostrable mínima de 24 meses en mecánica rápida; Tareas:gestión integral del taller; ... 
   • 02/01/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • En aquesta activitat coneixerem l'entorn de treball així com els conceptes inicials per controlar el programa de retoc d’imatge de forma lògica, de manera que a posteriori puguem manejar-intuïtivament... 
   • 24/01/2017  Cubierta
    • Gandia
    • VALENCIA
    • El curs de Lliure Office prepara als participants en les habilitats necessàries per al treball amb documents amb Writter i presentacions amb Impress necessaris per a poder desenvolupar treballs bàsics... 
   • 17/01/2017  Cubierta
    • Gandia
    • VALENCIA
    • El capital que representa el nostre temps hi ha que invertir-lo cuidadosament. La nostra tasca més important en la vida es traure-li el major profit possible a aquest temps. @L’objectiu del curs és ac... 
   • 18/01/2017  Cubierta
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Saber cóm transmetre la informació més valorada per les empreses en el currículum vitae. Conèixer eines i alternatives per a fer un currículum que potencie el teu valor professional.  
   • 23/01/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: