Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20200219-02

     SE REQUIERE
     Formación profesional de Grado Medio o Superior en cualquier ciclo de la rama industrial: eléctricas, electrónicas, mecánicas, mantenimiento o frío industrial o Certifi... 
   • 19/02/2020
    • Rafelcofer
    • VALENCIA
    • Oferta 20200213-01
     SE REQUIERE
     Persona con destreza manual, proactiva y con psicomotricidad fina.Tareas: montaje y manipulación de productos ópticos; clasificación, etiquetado y logística de los mater... 
   • 13/02/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20200211-01

     SE REQUIERE
     Nivel de inglés alto. Formación en metodología didáctica. Experiencia como docente infantil. Tareas: impartición de clases extraescolares de inglés en colegio a niños d... 
   • 11/02/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20200210-01
     SE REQUIERE
     Experiencia en limpieza de oficinas y locales. Se requiere vehículo para llegar al lugar de trabajo
     IMPRESCINDIBLE certificado discapacidad superior al 33%.
     SE OFRECE
     C... 
   • 10/02/2020
    • Miramar
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Saber cóm transmetre la informació més valorada per les empreses en el currículum vitae. Conèixer eines i alternatives per a fer un currículum que potencie el teu valor professional. - Definició i obj... 
   • 01/04/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
   • 30/03/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Adquirir les competències i habilitats informàtiques per treballar amb programes i arxius, iniciar-se en la navegació per Internet i aprendre a crear y utilizar correctament un correu electrònic. Mòdu... 
   • 24/03/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Els diferents processos de selecció a través de la gamificació per poder enfrontar-se a la selecció de personal • Mètodes de procés de selecció
     • Habilitat per a parlar en públic: elevator pitch i sto... 
   • 23/03/2020
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: