Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20191114-01

     SE REQUIERE
     Formación Técnico Superior en mantenimiento electrónico; FP Grado Medio o Superior en electricidad y/o electrónica. Experiencia de 3 años en mantenimiento industrial; c... 
   • 14/11/2019
    • Ador
    • VALENCIA
    • Oferta 20191113-02

     SE REQUIERE
     Graduado en ADE, Experiencia mínima de 3 años en puesto similar, Conocimientos en gestión mercantil y concursal, Conocimientos Microsoft Office. Tareas: contabilidad: s... 
   • 13/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20191113-01

     SE REQUIERE
     Formación como Técnico/a de cuidados auxiliares de enfermería o formación similar de la rama sanitaria. Se valorará experiencia en este ámbito. Tareas: cuidado rutinari... 
   • 13/11/2019
    • Potríes
    • VALENCIA
    • Oferta 20191111-02

     SE REQUIERE
     Formación FP Grado medio en 'electrónica y electricidad' o 'Técnicos instalaciones frigoríficas y de climatización', así como estar en posesión de los carnets relaciona... 
   • 11/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
   • 27/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • El curs Calc Avançat de Lliure Office està orientat a persones amb coneixements inicials del programa Calc que necessiten aprofundir en les competències bàsiques adquirides. o Referències relatives i ... 
   • Inscribirse al curso
   • 25/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Empreses, persones, associacions empresarials, associacions professionals, centres de formació, escoles d’oficis, centres de capacitació ocupacional, cooperatives, entitats financeres, orientadors lab... 
   • Inscribirse al curso
   • 20/11/2019
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: