Últimes ofertes L'Ajuntament de Gandia és Agència de Col·locació autoritzada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social des de maig de 2012, nº1000000051. Presta serveis a empreses i a persones que busquen una ocupació, intervenint entre l'oferta i la demanda de treball.
    • Oferta 20171214-01

     SE REQUIERE
     Licenciado/a en Químicas o Ingeniero/a Técnico. Se valorará MBA o Máster en Marketing. Funciones: Responsable comercial de grandes cuentas a nivel nacional e internacio... 
   • 14/12/2017
    • Potríes
    • VALENCIA
    • Oferta 20171212-02

     SE REQUIERE
     Experiencia mínima de 3 años en alicatado y solado. Conocimientos de albañilería en general. Curso de prevención de riesgos laborales (albañileria). Disponibilidad de d... 
   • 12/12/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Oferta 20171212-03

     SE REQUIERE
     Animadora campaña de Navidad centro comercial. Persona dinámica y extrovertida, deberá ir disfrazada de Elfo.

     SE OFRECE
     Contrato laboral temporal. Fechas: del 22 de di... 
   • 12/12/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
   • 12/12/2017
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todas las ofertas
Cursos de formació Urbalab ofereix diferents línies de formació orientades totes elles a capacitar la població, treballadors i pimes en les habilitats, digitals i informacionals, que necessiten per poder participar activament en la societat actual, caracteritzada per la influència de les tecnologies de la informació i comunicació.
    • Saber cóm transmetre la informació més valorada per les empreses en el currículum vitae. Conèixer eines i alternatives per a fer un currículum que potencie el teu valor professional.  
   • 16/01/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
    • Establir un itinerari individualitzat de recerca d'ocupació, tenint una visió estratègica per a decidir què espais són els més recomanables utilitzar per a derivar el teu currículum segons el teu perf... 
   • 24/01/2018
    • Gandia
    • VALENCIA
Ver todos los cursos
ÀMBITS DE TREBALL
Competències professionals
Capacitem als treballadors i treballadores en les habilitats necessàries per adaptar-se als diferents entorns en continu canvi.
Identitat digital Preparem a la població de Gandia en noves alfabetitzacions, informacionals i digitals, que esdevenen clau per als ciutadans i ciutadanes d’avui.
Emprende en Urbalab Assessorem persones emprenedores, amb metodologies innovadores, per que creen empreses viables que aporten valor al territori.
Innovació Oberta Apliquem la innovació oberta per accel.lerar empreses vinculades a necessitats reals i identificades d’altres empreses de la de la comarca.
UrbaLab és un espai públic d’innovació social, un laboratori ciutadà on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI. TENS ALGUN DUBTE?
FORMULARI CONTACTE
DIRECCIÓ:
Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia
Telèfon: 962959697
email:info@urbalabgandia.com HORARI:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
CODI AGÈNCIA: 1000000051 AUTORITZADA PER: